Ғалия Гайдарова - EducationUSA Қазақстан

Ғалия Гайдарова

Ғалия Гайдарова Duke Kunshan University
Ғалия Гайдарова

“EducationUSA жергілікті кеңсесіне барып, өз болашағыңды жоспарлай баста.”

Duke Kunshan University